Förberedd

forberedd_boken
Projekt | Produkt
2016

Bok om krisberedskap och prepping.
Idé, förstudier, förlagskontakter och författande.