S-game IRL

sex-game-irl-02
Projekt | Produkt
2006

Brädspel för vuxna.
Idé, design, bild och prototypframtagning.