Maria är med i Hemvärnet


Projekt | Produkt
2019

En barnbok för hela familjen om Hemvärnet.
Idé, förstudier, förlagskontakter och författande. Design och programmering av webbsida.
mariahv.se