Framtidens fönster


Projekt | Produkt
2020

Utrustning för fastigheter.
Idé, produktutveckling och prototypframtagning.
(Inväntar tester och modifieringar)