Alltid Före

Projekt | Produkt

2021

Samarbetsprodukt i form av bok om att designa sitt liv och vara steget före.
Idé, förstudier, planering, projektstyrning och författande tillsammans med REKYL.

alltidfore.se