Pingviner.se

missing-image-640x360
Projekt | Webbsida
2009

Svensk webbsida för att hjälpa IPCWG (International Penguin Conservation Work Group).
Design och programmering av webbsida för pingvinadoption.