Semper Miles

semper-miles2
Projekt | Webbsida
2015

En central punkt för information och inspiration för alla som värnar försvaret, beredskapen och säkerheten.
Design och programmering, webb, Facebook m m.
www.sempermiles.se