Defibrillator

defib
Uppdrag | Produkt
1994

Datorstödd utbildning för räddningstjänsten.
Manus, bild och programmering.